Ngày cuối cùng của năm

Nhìn lại ư? Một năm có gì đọng lại?

– Yêu thương

– Lòng tốt

– Trầm cảm

– Nhận ra

– Hạnh phúc

– Lo âu

– Sáng tạo

– Lười biếng

– Túng quẫn

– Hoang phí

– Nóng nảy

– Kiềm chế

– Mâu thuẫn

– Mong manh

– Hy vọng

– Đam mê

– Và lại hạnh phúc.

Published in: on 31/12/2019 at 10:09 Chiều  Comments (3)