Im lặng

Đợi.

Im lặng.

Bình yên.

Vì hiểu được những vị trí.

Vì hiểu được vị trí cuối cùng.

Vì hiểu mọi thứ mong manh.

Nên bình yên, im lặng.

Published in: on 15/12/2011 at 9:29 Chiều  Gửi bình luận  

Chủ nhật im lặng

Hai tay tự nắm lấy tay mình

Chỉ có tôi đang đi với tôi trên con đường buổi sớm

Nghe bài hát quen thuộc

Tự hiểu rằng ai đã vắng xa.

Published in: on 04/12/2011 at 11:07 Sáng  Comments (1)