Cuộc “vui”

Cảm giác trống rỗng trong những cuộc “vui”. Có lẽ vì ở trong ấy chẳng có sự đồng điệu nào. Đơn thuần là sự lắp ghép buộc phải thế của những cá nhân hiểu biết về nhau nửa vời. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Thế cũng là đủ cho mình rồi. Còn có thể được tham gia những buổi tụ họp như thế chả phải là may mắn lắm sao. Sau những niềm vui ngắn ngủi đã từng có một cách thực sự và quý giá, thì hãy thỏa mãn với tất cả những gì đang có trong hiện tại.

Published in: on 25/04/2012 at 8:57 Chiều  Gửi bình luận