Cho người vừa nằm xuống

Một người lại ra đi. Cái chết được đoán trước. Xem lại ảnh anh, thấy đời người lên voi xuống ngựa thật nhanh. Nhìn thấy mỗi ngày, rồi cứ thế mà đi, dù không thân thiết gì thì cũng không thể không buồn lòng xót dạ. Cuộc sống, đến rồi đi, cõi tạm ngắn như một đoạn đường vội vã… Thấy mong manh quá đi thôi!!!
image

Published in: on 21/04/2015 at 11:12 Chiều  Gửi bình luận