Luôn thấy mặt trời

Tôi có một chốn đi về
Ở bên trong mình tĩnh lặng
Mặc cho mọi sự xoay vần
Chẳng gì xem là nghiêm trọng
Khi tâm đã không còn động
Thuyền lòng êm ả ra khơi
Khi tim đủ đầy nắng ấm
Quanh ta luôn thấy mặt trời.

(Winlinh)

(Ảnh: Nguyễn Hương Parfumo)

Published in: on 05/05/2022 at 2:56 Chiều  Gửi bình luận  
Tags: