🌱

Published in: on 12/05/2022 at 8:05 Chiều  Gửi bình luận  

🧡

Nếu sâu thẳm bên trong mình không có sự vị tha, khoan dung thì ta chính là người khổ trước nhất bởi những hằn thù, chấp nhặt luôn tù đọng trong lòng. Bao dung, tha thứ không có nghĩa là ngu ngơ, nhu nhược, mà là biết buông và quên để chính ta được thanh thản.
Published in: on 12/05/2022 at 7:34 Chiều  Gửi bình luận  
Tags: ,