Em trong Anh bay bổng mơ hồ

Phảng phất mùi hương màu khói

Em trong anh bay bổng mơ hồ

Chảy một dòng đắm đuối hư vô

Dẫu nóng bỏng vẫn dịu dàng da diết.

Published in: on 14/12/2019 at 11:56 Sáng  Comments (1)