Phí blog

Lại vừa chi 60 đô cho cái blog này, năm nộp phí thứ 2. Các bạn trong danh sách bạn blog của mình đã ai phải nộp phí cho wordpress chưa? Mình nộp phí mà không tiếc bởi mình coi blog này quý lắm, nên để duy trì được nó với số tiền như vậy mình thấy cũng được. Tại blog mình hoạt động đã khá lâu rồi, mình cũng không muốn bị chèn quảng cáo, và nguyên nhân quan trọng nữa là mình dùng rất nhiều dung lượng của blog để đăng ảnh nên chẳng thể dùng free mãi được. Ngày xưa dùng photobucket làm nguồn đăng để chia sẻ lên blog, giờ mất hết ảnh đó, tiếc. Sau này đăng trực tiếp trên blog, tiện hơn nhiều.

Nãy có đọc một comment của một bạn trên blog của một bạn trong danh sách bạn mình, nói rằng: hãy viết để cho mình, còn nếu viết để người khác đọc thì sẽ nhanh chán lắm. Đó chính là quan điểm xuyên suốt của mình khi viết blog này. Nên có bạn blogger viết trên blog hỏi không biết năm 2019 bạn ý viết tiêu cực có nhiều quá không, có khiến người follow mệt theo không, thì mình xin trả lời rằng bạn đừng bao giờ phải băn khoăn vì điều đó. Hãy viết những gì bạn muốn, hãy là bạn thực thà nhất để mình có thể cảm nhận suy nghĩ của bạn một cách thực thà theo, đó mới chính là cái mình cần đọc ở blog của bạn.

Published in: on 28/12/2019 at 12:01 Chiều  Comments (10)