Tranh vẽ hôm nay

Rộn ràng hoa cỏ
Hoa nhỏ đơn sơ
Tranh đang vẽ dở.
Về nhà thôi!
Published in: on 09/04/2021 at 4:45 Chiều  Gửi bình luận  

Ngừng than vãn

Từ khi ngừng than vãn
Tôi trở nên yêu đời
Không ai có trách nhiệm
Phải làm tôi sướng vui
Là do tôi định liệu
Trạng thái sống của mình
Vậy sao tôi lại phải
Than vãn nhiều mất xinh.

Published in: on 09/04/2021 at 10:52 Sáng  Comments (2)