Làng tôi

Làng tôi có cây đa già
Tán to che xòa bóng mát
Chim tới reo vui mỗi sáng
Nắng tươi rọi khắp cánh đồng

Làng tôi rộn rã bến sông
Trẻ con nô đùa ca hát
Vịt bơi dập dềnh nước bạc
Bếp quê ủ khói nồng thơm

Làng tôi có mấy đụn rơm
Gà trống ban mai gáy sớm
Người lớn ra đồng lũ lượt
Chiều về có một mùa vui.

Published in: on 12/04/2021 at 11:50 Sáng  Comments (7)