🍎

Con chuồn yên ả bay đi
Tôi thì yên ả những khi là mình
Muốn thanh bình nghĩ thanh bình
Muốn xinh thì dưỡng tâm mình tươi non.

Nhìn mọi thứ tích cực
Tinh thần sẽ lạc quan
Bao khó khăn nhẹ bẫng
Ngại gì chút gian nan

Vì ta còn được sống
Còn được làm nhiều điều
Chỉ cần luôn biết đủ
Sẽ thấy đời đáng yêu.

Nhiều điều không nên nói
Dù ta đã biết rồi
Nhưng khi thốt nên lời
Hãy là điều biết chắc.

Published in: on 11/04/2021 at 10:52 Sáng  Gửi bình luận