Ai rồi cũng…

Ai rồi cũng bạc tóc
Sao cưỡng nổi thời gian

Ai rồi cũng giã biệt
Hồn mơ cõi thiên đàng

Cam lai nhờ khổ tận
Cứ bình lặng khổ thôi

Rồi bỗng dưng nắng ấm
Hoa thơm nở giữa trời.

Published in: on 15/04/2021 at 10:34 Chiều  Comments (2)