🥭

Published in: on 01/07/2021 at 9:30 Chiều  Comments (2)  

Gom những gì đọc được

Tôi có trang winlinh.book trên instagram chuyên đăng những thứ liên quan sổ, sách, bút… Tôi cũng thêm một phần là chép lại các trích dẫn mình đọc được mà thấy thích (tự tôi gõ lại và trình bày thêm chút xíu cho sinh động) để đăng lên nhằm lưu lại cho bản thân và chia sẻ cho ai cần. Sau đây là một vài tấm như vậy.

Published in: on 01/07/2021 at 3:55 Chiều  Gửi bình luận