🐇

Published in: on 08/07/2021 at 8:01 Chiều  Comments (2)  

Ngày đầu

Rảnh rảnh mình up lại ba bài đầu tiên đăng trên blog từ 2007 (nhưng viết từ 2005, 2006) để nhìn lại mình của ngày xưa, mong manh và mơ mộng, ngơ ngác và có chút sầu buồn.

Published in: on 08/07/2021 at 1:39 Chiều  Comments (2)