Màu thời gian

Vẫn giữ thói quen ép hoa lá như ngày học sinh. Đó là khi đi loanh quanh trong sân, ngắt một nhành hoa lá li ti lên phòng cắm. Khi hoa gần tàn thì lấy ép vào sổ sách. Thành ra mở chỗ nào cũng gặp những nhành lá nụ hoa mỏng tang úa màu thời gian rơi ra nhắc nhớ.

Published in: on 13/07/2021 at 10:35 Sáng  Comments (6)